Radiologjia

Shërbimi i Radiologjisë Diagnostike

Shërbimi i Radiologjisë, në bashkëpunim me Repartet e tjera Operative të Spitalit, është një strukturë që i ofron pacientëve diagnostikime të sakta dhe të sigurta, nëpërmjet kryerjes së ekzaminimeve të Imazherisë konvencionale, Ekografisë së përgjithshme dhe specialistike, CT 4D (Skaner) dhe Rezonancë Magnetike.

Diagnostikimi kryhet nga personeli mjeksor të specializuar në radiologji diagnostike, të dëshmuar në qendrat spitalore më moderrne të Evropës.

Shërbimi disponon të gjitha aparaturat kryesore të diagnostikimit modern me teknologji të fjalës së fundit në 4D të imazheve: X-Ray dixhitale, Ekografi, CT multislice, RM 1,5 Tesla.
Dokumentacioni ikonografik u jepet pacientwve me film osë në CD. Referti (pershkrimi i ekzaminimit) origjinal në gjuhën italiane dhe qё u përkthehet në gjuhën shqipe.

Imazheria konvencionale

Toraksi
Abdomeni
Segmentet skeletikë

Ekografia

Indet e buta (kutane, subkutane, tendinat, muskujt dhe artikulacionet)
Mamela (ekografi e gjirit)
Qafa (linfonodujt, gjendrat e pështymës dhe gjendratiroide, vazat e gjakut, etj)
Abdomeni superior dhe inferior

CT (Skaner) multi slice (pa dhe me kontrast)

Summo inermis intellegat vim ei, oportere urbanitas mel ad, dolorum facilisi eu vix.

Rezonanca Magnetike (pa dhe me kontrast)

 • Truri
 • Shtylla kurrizore
 • Baçini
 • Artikulacionet dhe segmentët skeletikw
 • Muskujt
 • Abdomeni dhe baçini

Neuroradiologjia

 • Merret me patologjitë e truritdhetështyllës, tënatyrëstraumatike, degjenerative, vaskulare, inflamatore, kongenitaleosetumorale, përmespërdorimittëaparaturaveqëkryejnëekzaminimengaX-Ray,nëCT (Skaner)dhe RM.

Ky shërbim i kryen këto ekzaminime:

Ekzaminimet standarde radiologjike:

Diagnostika radiologjike e sistemit lokomotor (kockor-nyjor)
Shtyllës kurrizore
Toraksit
Teleradiografia e zemrës (me kontrast)
Inçizimi nativ i abdomenit dhe urotraktit

Ekzaminimet speciale radiologjike:

Koka, mastoidet, hapësirat paranazale
Mamografia (QKMF,QMF 5)

1. Kush inicion diagostifikimin radilogjikë?

Kolegjiumi i mjekëve specialit rekomandon për ekzaminime radilogjike me qëllim të diagnostifikimit të sakt të problemit shëndetësor. Tek ne në Balkan Medical Group diagnostifikimte radilogjike bëhen nga personel i kualifikuar dhe profesional me teknologji super moderrne me 4D pajisje radilogjike.

2. Sa zgjat trajtimi?

Koha e trajtimit përcaktohet në varësi të gjendjës së pacientit dhe nëse pacienti ka marrë apo jo rrezatim më përpara. Seancat zgjasin afërsisht 15 deri në 45 minuta. Numri i seancave ndryshon nga 1 ne 5 seanca gjithsej.

3. Pse është i rëndësishëm zhvillimi në diagnozën radiologjike?

Në përcaktimin e saktë të trajtimit që duhet të bëhet, prioritet ka vendosja e diagnozës së saktë radiologjike. Për vendosjen e diagnozës së saktë radiologjike përveç personelit të radiologëve me përvojë ka nevojë edhe për metoda moderne dhe teknologji të përparuar. Përparimet në metodat imazherike, lehtësojnë diagnostikimin e pacientëve me sëmundje onkologjike.

Merrni përgjigje dhe këshilla

Duke na shkruar në email apo kontaktuar në numrat tan!

Subscribe to newsletter

  Radiologjia

  Vetë departamenti i diagnostikës, shërbimi i radiologjisë ka një rëndësi të veçantë për Balkan Medical Group, për shkak se shumica e pacientëve që kërkojnë trajtim duhet së pari të diagnostikohen nga qendra diagnostiko – radiologjike.