Farmacia

Produkte Farmaceutike

Balkan Medical Group, mbetet i përkushtuar maksimalisht që të ofrojë shërbime/produkte farmaceutike për pacientët/farmacitë për parandalimin e Pandemisë COVID 19, me një cilësi të një niveli të lartë duke aplikuar ISO shtandardet për shëndetësi.

Maska mbrojtse - SARS-CoV-2

Maskat preventive janë mjeti më efektiv i parandalimit të Pandemisë COVID 19. Këto maska janë shumë efikase në mbrojtjen dhe parandalimin e këtij virusi.

SARS-CoV-2 Antibody Test (Lateral Flow Method)

Kontrolli mjekësor, Ekzamini dhe Diagnostifikimi janë fazat që sigurojnë një shërimë të sakt, të shpejt dhe të sigurt.

PROCEDURA E TESTIT

Ju lutemi lexoni udhëzimet për përdorim me kujdes përpara se të kryeni testi.

  •  Lejoni që pajisja, tamponi dhe ekzemplari të ekuilibrohen në dhomë temperatura (10oC ~ 30oC) para provës.
  •  Hiqni një kasetë provë nga qesja e letrës duke e shqyer në shkallë dhe vendoseni në një sipërfaqe të nivelit.
  • Transferoni 10 μL gjak të tërë ose serum ose ekzemplar plazma në kampionojeni mirë (pusi i vogël) dhe më pas shtoni 2-3 pika (80 μL) tampon zgjidhje për pusin tampon (pus i madh).
  • Ndërsa testi fillon të funksionojë, ju do të shihni ngjyrën vjollcë të lëvizë përtej dritarja e rezultatit në qendër të pajisjes së provës.
  • Prisni 15 minuta dhe lexoni rezultatet. Mos lexoni rezultate më pas 20 minuta.

1. Si mund të filloni testimin?

Trajtimi tek ne fillon duke caktuar termin (online ose duke telefonuar), mjekët tanë do merren me pacientin dhe varësisht prej problemit shëndetësor pacienti orientohet tek specialisti i fushës përkatëse.

2. Sa mund të kushtoj ky testim per COVID 19?

Qëllimi i Balkan Medical Group, ofronë shërbimet shëndetësore me çmime shumë të volitshme dhe të përballushme për të gjithë pacientët, duke liruar veçanërisht  kategori të ndryshme. Pacientët tan trajtohen me të njëjtim çmim në të gjitha rrjetet tona spitalore.

3. Çfarë mund të nihmojm ky testim?

Balkan Medical Group është rrjet i spitaleve internacionale dhe këtu lind nevoja e pacientëve tan për shumë shërbime tjera logjistike, si transporti, akomodimi si dhe pjesa tjetër e dokumentacioneve përcjellse.

Për të gjitha këto çështje përkujdeset Balkan Medical Group.

4. Cilat është kohëzgjatja e rezultatit?

Trajtimi tek Balkan Medical Group bëhet në disa faza, varësisht nga lloji i telashes shëndetësore. Si fillim caktohet termini, paraqitet problemi shëndetësor, takimi me mjekët specialist, analizat në laborator të teknologjisë së fundit, radiologji me pajisje të teknologjisë së fundit, diagnostifikimi i problemit, trajtimi i problemit shëndetësor dhe rehabilitimi pas trajtimit. Të gjitha këto kryhen nga personel i kualifikuar, me pajisje dhe infrastruktur super moderrne jo vetëm në ballkan por edhe më gjerë.

Trajtimi tek ne është

Sinonim i një kujdesi të veçant për shëndetin!

Subscribe to newsletter

    Miku i shëndetit tuaj!

    Balkan Medical Group bënë më të mirën për shëndetitn e pacientit. Miku i shëndetit tuaj!