Diagnostifikimi

Diagnostifikimi

Që nga fazat e para të sëmundjes është e nevojshme që pacienti të paraqitet pranë mjekut specialist për të bërë ekzaminimet e duhura. Ky ekzaminim është edhe hapi fillestar që shërben për përcaktimin e një prognoze të saktë të sëmundjes.

Çelësi i eliminimit të sëmundjeve ka të bëjë me ndjekjen e vizitave dhe konsultave të rregullta te mjeku. Është shumë e rëndësishme që të mbahet një balancë e mirë, ndërmjet përdorimit të medikamenteve dhe llojeve të tjera të terapive mjekësore për ndalimin e sëmundjeve.

 • 1. Këshillim

  Këshillimi nga mjekët tanë është i një rëndësie të veçant për Balkan Medical Group.

 • 2. Diagnostifikim

  Një diagnostifikim i sakt, do të thot një trajtim i sakt dhe si rezultat shërim i plotë.

 • 3. Rehabilitim

  Është njëra nga fazat përfundimtare drejt shërimit të plotë të sëmundjes së pacientit.

Diagnostifikimi

Pajisjet mjekësore diagnostike in vitro – Matja e sasive në mostrat me origjinë biologjike – Kërkesat për materialet referuese të certifikuara dhe përmbajtja e dokumentacionit mbështetës

 • Ekip i radiologëve profesional
 • Infrastrukturë moderrne
 • Teknologji radiologjike bashkohore
Shërbime fleksibël

Shërbimet në Balkan Medical Group ishin shumë fleksibile me të cilat jam befasuar.

Tom Davis

San Francisco, CA

Pune e shkelqyer

Unë jam mahnitur me punën e shkëlqyer të personelit dhe me sistemin e punës që kishin.

Mark Finch

Los Angeles, CA

Faleminderit!

Gjatë gjithë jetesë do tu jem mirënjohës sepse aty gjeta shërimin e plot të sëmundjes time.

Fiona Williams

New York, NY

Ekipi profesional

Që nga takimi me mjekun e përgjithshëm deri tek specialistët më kan mahnitur me profesionalizmin e tyre.

David Turner

Rockford, WA

Aftësi mbresëlënëse

Sistemi i punës, infrastruktura dhe teknologjia moderrne ishin në dispozicion të një personeli me aftësi mbreslënëse.

Peter Baker

San Francisco, CA

Merrni përgjigje dhe këshilla

Duke na shkruar në email apo kontaktuar në numrat tan!

Subscribe to newsletter

  MIKU I SHËNDETIT TUAJ!

  Balkan Medical Group bënë më të mirën për shëndetitn e pacientit. Miku i shëndetit tuaj!