Laboratori

Shërbime Laboratorike

Laborator për analiza laboratorike me aparaturë të sofistikuar dhe me personel të kualifikuar dhe profesional.

Infeksionet e sistemit nervor qëndror (SNQ)

Liquori në ekzaminim bakteriologjik-kultura, preparati mikroskopik, identifikimi dhe antibiogrami

Infeksionet e sistemit respirator të sipërm

1. Strisho grykë-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

2. Strisho grykë-kultura, identifikimi dhe antibiogrami për mikoza

3. Strisho hundë-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

4. Sekreti nazofaringeal-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

5. Strisho veshi-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

6. Strisho konjuktive-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

7. Strisho konjuktive në mikoza-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

8. Strep testi A – përcaktimi i pranisë së antigjeneve ndajë streptococcus pyogenes (grA) – test imunokromatografik – i shpejtë

9. Testi i Imunofluereshencës direkte-përdiagnostikim e infeksioneve okulare me Chlamidia Trachomatis

10. Strisho hundë në prani të Stafilokokut-Meticillin-rezistent- MRSA

11. Strisho gjuhe në mikoza

12. Strisho veshi-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

13. Strisho veshi-kultura, identifikimi dhe antibiogrami për mikoza

Infeksionet e Sistemit Respirator të poshtëm:

1. Sputumi në florë bakterore-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

2. Sputumi në myshqe-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

3. Bronkoaspirati-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

4. Bronkoaspirati-kultura, identifikimi dhe antibiogrami për mikoza

5. Lëngu pleural/efuzioni pleural-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

6. Lëngu pleural/efuzioni pleural-kultura, identifikimi dhe antibiogrami për mikoza

Infeksionet e Sistemit-Digjestiv (tretës):

1. Fecesi në koprokulturë-identifikimi komplet dhe senzitiviteti

2. Fecesi në Helicobakterpylori –test imunokromatografik në përcaktimin e Antigjeneve

3. Feces në Rotta Virus-test imunokromatografik

4. Feces në Adeno Virus-test imunokromatografik

5. Occult Bllod Testi-test imunokromatografik për verifikimin e pranisë së gjakut në feces

6. Fecesi në parasite të zorrëve

7. Feces në ameba

8. Strisho perianale për Enterobius vermicularis

Infeksionet e Traktit Urinar

1. Urina-kultura, identifikimi dhe antibiogrami-bakt aerobe

2. Urina nga kateteri-kultura, identifikimi dhe antibiogrami-bakt aerobe

3. Urinokultura-kultura, identifikimi dhe antibiogrami-mikoza

4. Urina në Trichomonas vaginalis-mikroskopia direkte native

Infeksionet e Traktit Gjenital:

1. Strisho e cerviksit ose strisho vaginale në N. Gonorrhoae

2. Strisho e cerviksit ose vaginale në mikoza

3. Strisho e cerviksit ose vaginës në Trichomonas vaginalis-preparat direct dhe i ngjyrosur me Giemsa

4. Strisho vaginale ose cervikale në Gardnerella vaginalis-kultura dhe identifikimi Strisho cervikale ose vaginale për Mycoplasma hominis dhe Ureaplasma-Kultura, identifikimi dhe testi i senzitivitetit të mostrat uro-gjenitale

5. Strisho cervikale ose vaginale për Mycoplasma hominis dhe Ureaplasma urealiticum dhe të gjitha bakteret patogjene të regjionit urogjenital duke përfshi edhe kandiden dhe parazitin Trihomonas vaginalis-test komplet kolorimetrik-Kultura, identifikimi dhe testi i antibiogramit

6. Strisho vaginale në Streptokokun beta hemolitik-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

7. Strisho cervikale ose vaginale për Testin e Imunofluereshencës direkte-për diagnostikim e infeksioneve gjenitale me Chlamidia Trachomatis

8. Sekreti ose strisho uretrale – për diagnostikimin e infeksioneve bakterore respektivisht Sëmundjeve Seksualisht Transmisive tek meshkujt

9. Strisho uretrale në mikoza Kultura, identifikimi dhe antibiogrami

10. Sperma-kultura, identifikimi dhe antibiogrami në baktere Sperma-kultura, identifikimi dhe antibiogrami në mikoza

11. Sperma-në Trichomonas vaginalis-preparat mikroskopik direct native ose i ngjyrosur Eksprimati i prostatës-preparati, kultura, identifikimi dhe antibiogrami

12. Eksprimati i prostates-kultura, identifikimi dhe antibiogrami në mikoza

13. Eksprimati i prostates në Trichomonas vaginalis-preparat mikroskopik direct native ose i ngjyrosur

14. Strisho lafshe-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

15. Strisho vulve bakteriologjikisht-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

16. Strisho vulve në mikoza-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

17. Strep testi B – përcaktimi i pranisë së antigjeneve ndaj streptococcus agalactiae (grB) – test imunokromatografik – i shpejtë

Analiza të tjera

1. Preparatet direkte mikroskopike nga vendëlokalizimet e ndryshimeve patologjike

2. Strisho plage-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

3. Strisho plage-kultura, identifikimi dhe antibiogrami për mikoza

4. Strisho umbilikusi-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

5. Strisho umbilikusi-kultura, identifikimi dhe antibiogrami për mikoza

6. Aspirat nga absceset-kultura, identifikimi dhe antibiogrami

7. Aspirat nga absceset-kultura, identifikimi dhe antibiogrami për mikoza

8. Mostra të ndryshme për diagnostkimin e infeksioneve me myshqe dhe tharme

9. Mostrat si: lëkura, qimja dhe thoni për diagnostikimin e infeksioneve të shkaktuara me dermatofite-kultura, identifikimi dhe testi i antibiogramit

Diagnostikimi me miniVIDASAntitrupat ndaj HIV 1&2 virusit

1. Antigjeni ndaj virusit të Hepatit B HBsAg

2. Antitrupat ndaj virusit te Hepatitit B

3. Antitrupat ndaj virusit C të Hepatitit

4. IgM Antitrupat ndaj Virusit te Hepatitit A

5. IgM Antitrupat ndaj Citomegalovirusit-CMV

6. IgG Antitrupat ndaj Citomegalovirusit-CMV

7. IgG Antitrupat ndaj Rubela Virusit

8. IgM Antitrupat ndaj Rubela Virusit

9. IgG Antitrupat ndaj Toxoplasma Gondii

10. IgM Antitrupat ndaj Toxoplasma Gondii

11. IgM Antitrupat ndaj Epstein Barr-Virusit

12. IgG Antitrupat ndaj Epstein Barr-Virusit

Diagnostikimi me ELISA

1. Helicobakter pyori IgA

2. Helicobakter pyori IgM

3. Helicobakter pyori IgG

4. Chlamydia trachomatis IgA

5. Chlamydia trachomatis IgM

6. Chlamydia trachomatis IgG

7. Treponema pallidum IgM

8. Treponema pallidum IgG

9. Echinococcus granulosus IgG

10. OH-Progesteroni

11. Androstenedioni

12. Free Testosteroni

13. ANA Screen

14. Ds-DNA Screen

15. Aldosteroni

Analiza të tjera:

1. Helicobakter pylori në serum – test imunokromatografik në përcaktimin e Antigjeneve

2. Helicobakter pylori Quick Test – Ureaza Test në mostrën e Biopsisë së mukozës së lukthit

3. Brucella Abortus në serum – test imunokromatografik në përcaktimin e Antigjenëve

4. Brucella Melitensis në serum – test imunokromatografik në përcaktimin e Antigjenëve

5. Paul –Bunell – test imunokromatografik në përcaktimin e Antigjenëve në Mononucleosen infective

6. Syphilis TPHA Test

7. Syphilis RPR Test

Planifikimi

Kënaqësia e pacientit

60%

Menaxhimi i problemit shëndetësor

80%

Rehabilitimi pas trajtimit

95%

Laboratori

Të gjitha aparaturat kryesore janë të ndërlidhura në mënyrë të dyanshme drejtpërdrejtw me sistemin informatik qëndror. Drejtimi i laboratorit bën kontrollin e përditshëm të cilësisë së brendshme për të siguruar kushtet e vlefshmërisë së instrumentave, të reagentëve të përdorur për të garantuar një rezultat sa më korrekt të analizave.Garantohet një cilësi diagnostikimi konform standardeve evropiane.

Laboratori i Analizave kryen shërbime në degët:

  • Kimike-klinike
  • Hematologji
  • Koagulim
  • Sierologji
  • Bakteriologji
  • Markuesit tumoralë

Merrni përgjigje dhe këshilla

Duke na shkruar në email apo kontaktuar në numrat tan!

Subscribe to newsletter

    MIKU I SHËNDETIT TUAJ!

    Balkan Medical Group bënë më të mirën për shëndetitn e pacientit. Miku i shëndetit tuaj!