Miqësor dhe Profesional

Ne ofrojmë një gamë të gjerë shërbimesh shëndetësore, farmaceutike dhe diagnostikuese.
  • Laborator i akredituar
  • Radiologjia digjitale
  • Kirurgjia dhe anestezi
  • Shtrimin në spital
  • Terapia me laser
  • Rehabilitimi pas trajtimit
Contact us